• Разгърнете бизнес потенциала си

    със средства от фондовете на ЕС

Нашите услуги

За нас

„Ескрипта“ ЕООД предоставя индивидуализирани консултантски услуги, съобразени със спецификата и нуждите на конкретния клиент. Приемаме всеки проект лично и си поставяме за задача помощта ни да носи добавена стойност извън обхвата на формалните договорености. Приемаме работата си за добре свършена, ако клиентите ни отново се обърнат към нас и за следващия си проект.

Експертите на „Ескрипта” са квалифицирани специалисти с многогодишен опит в разработката и управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС. През последните няколко години членовете на екипа ни подготвиха и реализираха над 40 проекта. През периода 2007-2013 г. работихме по следните програми: „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, „Програма за развитие на селските райони”, “Регионално развитие”, “Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет”. От началото на 2014 година усилията ни са насочени към подготовката за новия програмен период в България, както и към рамковата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Приветстваме сътрудничеството с партньори – водещи компании от ЕС, с които да работим съвместно за оптимални резултати.

Референции